Trang chủ Gia sư môn gia sư chuyên lý Ở cấp độ tư duy cao nhất, học sinh

gia sư chuyên lý Ở cấp độ tư duy cao nhất, học sinh

gia sư chuyên lý Ở cấp độ tư duy cao nhất, học sinh cần đặt ra một số câu hỏi ở tầm cao nhất. Tại sao công ti của học sinh tồn tại? tại sao học sinh tồn tại? cốt lõi sự tồn tại của học sinh, về mặt cá nhân chủ nghĩa hay tổ chức, có tác động đến một điều gì đó gì đến sự lựa chọn của học sinh? Đây là


gia sư chuyên lýgia sư chuyên lý
Ở cấp độ tư duy cao nhất, học sinh cần đặt ra một số câu hỏi ở tầm cao nhất. Tại sao công ti của học sinh tồn tại? tại sao học sinh tồn tại? cốt lõi sự tồn tại của học sinh, về mặt cá nhân chủ nghĩa hay tổ chức, có tác động đến một điều gì đó gì đến sự lựa chọn của học sinh? Đây là một bức tranh lớn với hàng trăm giáo trình và chuyên viên giỏi và mô hình được dành cho việc giúp học sinh nắm bắt.
học sinh có xác xuất có tất cả các cấp bậc khác trong lớp học thêm và có một lớp học thêm rỏ rành, được rõ ràng và có tổ chức theo hình chữ T. Tuy nhiên, nếu học sinh có một thắc mắc, dù nhỏ nhất, về việc học sinh muốn hay bị gia sư môn vật lý hấp dẫn thực hành cái gì ở mức độ vào những vấn đề thuộc bản chất và có ý nghĩa nhất nhất, thì học sinh sẽ cảm thấy không thoải mái.
Hãy dành ra vài phút để ghi lại những điều xảy ra với học sinh sau khi đọc chương này. Cho dù những thứ phát sinh trong đầu học sinh ở các cấp độ cao hơn thì hãy ghi chúng lại và loại chúng ra khỏi đầu.
sau thời gian ấy, hãy xử lí những biên chép. Hãy quyết định những điều học sinh ghi lại có thực sự là những thứ học sinh muốn thực hành không. Ví như không, hãy ném chúng đi ngay hay để vào danh sách Một ngày nào đó/Có thể trong một tập sách hướng dẫn có tên Những ước mong hay mục đích mà gia sư dạy môn lý có khả năng coi xét vào một thời khắc nào đó. Có khả năng học sinh muốn tiếp tục tích lũy loại hình tư duy trong tương lai này và muốn tập luyện quy củ hơn − ví dụ bằng cách vạch ra một kế hoạch kinh dinh mới với đối tác, thiết kế và viết những ý tưởng của một giấc mơ với người học sinh trăm năm, tạo ra một đường hướng nâng cao sự nghiệp cụ thể hơn trong ba năm tới hay giản đơn chỉ tìm cho mình một huấn luyện viên riêng − người có khả năng dắt dẫn học sinh đi hết những tiến trình bàn thảo và tư duy đó. Ví như học sinh làm được như vậy, hãy đặt kết quả đầu ra đó vào danh sách Các kỳ thi và quyết định nghề nghiệp tiếp theo. Sau thời gian ấy, hãy thực hành chúng, gia sư lý lớp 12 chuyển chúng cho người khác làm hay để chúng vào các công cụ nhắc việc trong một danh sách phù hợp.
Nếu tất cả những điều trên được thực hành, học sinh có khả năng muốn chuyển sự tập trung sang nâng cao các kỳ thi cụ thể đã được chính xác nhưng chưa được Sửa sang thập toàn như học sinh muốn. học sinh sẽ muốn đảm bảo thiết lập được một tiến trình xử lí theo chiều dọc. 
Cung cấp cho học sinh tất cả các bí quyết và biện pháp cần thiết giúp đầu óc không bị gò bó và đưa ra được những quyết định sáng láng xem cần phải làm cái gì và khi nào. Đó là cấp độ bề ngang − cần sự chú

gia sư lý lớp 12 ý và làm bài tập môn Vật lý xuyên suốt một

cách căn bản trong lớp học thêm của học sinh. Phần dưới đây là cấp độ chiều dọc – cách nghĩ suy đào sâu và có tầm cao giúp tăng khả năng sáng tạo của học sinh. Nó đưa chúng ta quay trở lại việc sửa đổi cho tiến bộ hơn và tiếp sinh lực cho việc lập kỳ thi.
Nhu cầu Sửa sang về đồ mưu hoạch phi thể cách. Sau nhiều năm cùng học tập với hàng nghìn giáo viên lý, gia sư dạy môn lý có khả năng nói rằng, chúng ta đều có khả năng thực hành việc đồ mưu hoạch nhiều hơn, phi thể gia sư toán lý hóa cách hơn và thường xuyên hơn cho các kỳ thi cũng như cho lớp học thêm. Ví như được thực hành, nó có xác xuất giải tỏa rất nhiều áp lực cho tinh thần bạc nhược và tạo ra nhiều kết quả sáng tạo với cố gắng bỏ ra ít nhất.
gia sư dạy môn lý đã phát hiện ra, thời cơ cải thiện việc lập kế hoạch lớn nhất không bao gồm các kỹ thuật dành cho những loại hình không đơn giản và nâng cao của việc tổ chức kỳ thi mà các giáo viên lý quản lý kỳ thi thường sử dụng (giống như giản đồ Gantt(. Hồ hết phụ huynh cần những kỹ thuật này đã có hay ít ra là có xác xuất ti
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn