Trang chủ Gia sư môn gia sư lý 12 Tặng đến khi học sinh có khả năng sử

gia sư lý 12 Tặng đến khi học sinh có khả năng sử

gia sư lý 12 Tặng đến khi học sinh có khả năng sử dụng thành thục chương trình phần mềm, học sinh sẽ không cần khám phá nó nữa và sử dụng nó để tập kết vào suy nghĩ và tổ chức. Không quan trọng là học sinh đưa loại hình suy nghĩ này vào đâu, miễn học sinh có khả năng dễ dàng đưa thông cáo vào đó và


gia sư lý 12gia sư lý 12 Tặng đến khi học sinh có khả năng sử dụng thành thục chương trình phần mềm, học sinh sẽ không cần khám phá nó nữa và sử dụng nó để tập kết vào suy nghĩ và tổ chức.
Không quan trọng là học sinh đưa loại hình suy nghĩ này vào đâu, miễn học sinh có khả năng dễ dàng đưa thông cáo vào đó và xem xét lại khi cần.
Những áp dụng giúp tư duy. Một số áp dụng được nâng cao riêng để tạo điều kiện cho quá trình động não. Tạo cảm hứng là một áp dụng, dựa vào những kỹ thuật lập biểu đồ tư duy của Tony Buzan. Nó có một vài đặc điểm bổ ích, song gia sư dạy môn lý thường quay trở lại dùng giấy và bút cho các loại hình suy nghĩ nhanh và không chính thống mà gia tìm gia sư dạy lý sư dạy môn lý cần phải làm.
Sự tình với việc tư duy được số hóa là giáo viên dạy lý không cần lưu trữ những gì giáo viên dạy lý tư duy theo thể cách mình tư duy − điều quan trọng nhất là kết luận mà giáo viên dạy lý nâng cao từ những suy nghĩ thô sơ đó. Việc tư duy trơn tuột đó − nắm bắt phương tiện, giống như bảng trắng điện tử và thiết bị chép tay kỹ thuật số chung cục sẽ không Thành tựu như các nhà sản xuất lạc quan. gia sư dạy môn lý không cần phải lưu trữ việc suy nghĩ sáng tạo của mình nhiều như giáo viên dạy lý vẫn lưu trữ những cấu trúc tạo ra từ đó. Có sự dị biệt đáng kể giữa việc thu thập, xử lý, tổ chức và thường cần những phương tiện khác nhau cho chúng. Có khả năng học sinh cũng muốn vứt những ý tưởng vào trong một bộ xử lý văn bản.
Những áp dụng đồ mưu hoạch đề án. Như gia sư dạy môn lý đã đề cập, hầu hết các phần mềm đồ mưu hoạch đề án quá nghiêm nhặt cho phần nhiều tiến trình tư duy và lập mưu hoạch đề án mà giáo viên dạy lý cần thực hiện. Trong nhiều năm, gia sư dạy môn lý đã chứng kiến các Các quy định này được thí nghiệm và thường bị gián đoạn chứ không được sử dụng như một phương tiện thống nhất. Khi được sử dụng Thành tựu, chúng thường được chỉnh sửa nhiều theo ý người sử dụng nhằm phù hợp với các yêu cầu cụ thể.
gia sư dạy môn lý phán đoán rằng, các vận dụng ít cấu gia sư toán lý hóa cấp 2 trúc hơn và nhiều chức năng hơn sẽ xuất hiện trong những Năm sau dựa theo cách giáo viên dạy lý nghĩ và lập mưu hoạch thiên nhiên. Cho đến khi đó, tối ưu là hãy gắn bó với những phương tiện lập dàn bài đơn giản và hiệu quả.
Nếu học sinh đang sử dụng một phương tiện tổ chức kỹ thuật số, phần nhiều việc lập mưu hoạch đề án học sinh cần nắm bắt bên ngoài đầu óc có thể được quản lý phù hợp trong một mảng đính kèm những ghi chú. Nếu học sinh có một đề án là một mục trong một phần mềm Palm, hay là một nghề nghiệp trong phần mềm Microsoft Outlook, học sinh có khả năng mở phần ghi chú

gia sư toán lý hóa cấp 2 kèm theo và viết ý tưởng vào đó, đánh dấu những

điểm và những thành phần phụ của đề án. Hãy đảm bảo là học sinh dành thời gian xem xét lại những đính kèm để làm cho chúng trở thành hữu ích.
Giống như danh sách Các công việc tiếp theo, danh sách Các kỳ thi của học sinh cũng phải được cập nhật. Điều này sẽ cho học sinh một giai đoạn lý tưởng, từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ, xử lý càng nhiều tư duy chiều dọc về một đề án càng tốt.
chí ít thì ngay bây giờ hoặc càng sớm càng tốt, hãy lấy ra một vài đề án mà học sinh quan tâm gia sư toán lý hóa nhất hoặc huých nhất và thực hiện tư duy, thu thập thông cáo và tổ chức, sử dụng bất cứ phương tiện nào thích hợp nhất.
tập kết vào mỗi đề án, từng cái một, từ trên xuống dưới. Khi thực hiện, học sinh hãy hỏi bản thân: Mình biết gì, nắm bắt được gì và nhớ được gì về những thứ này?
có khả năng học sinh chỉ muốn lập bản đồ tư duy về một số suy nghĩ trên một mẩu giấy, lập sách tham khảo và xếp những mẩu giấy vào trong đó. học sinh có khả năng phát Lộ rõ ra một số tiêu đề được đánh dấu đơn giản để đính kèm như một ghi chú trong phần mềm tổ chức. Hoặc học sinh có khả năng tạo ra một sách tham kh
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn