Trang chủ Gia sư môn gia sư toán học Tham quan cổ đại không suy nghĩ được như

gia sư toán học Tham quan cổ đại không suy nghĩ được như

gia sư toán học Tham quan cổ đại không suy nghĩ được như thế, Hoàng đế cổ đại một lời đã định, xét nhà diệt tộc chỉ một sớm một chiều, chỉ quản giết không quản chôn. Sau khi hạ triều, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán lưu lại Bàng Cát, Bàng Thống và Bát Hiền vương. Vừa lúc sắp tới cuối năm, Thầy giá


gia sư toán họcgia sư toán học Tham quan cổ đại không suy nghĩ được như thế, Hoàng đế cổ đại một lời đã định, xét nhà diệt tộc chỉ một sớm một chiều, chỉ quản giết không quản chôn.
Sau khi hạ triều, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán lưu lại Bàng Cát, Bàng Thống và Bát Hiền vương. Vừa lúc sắp tới cuối năm, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán hạ lệnh cho Bàng Cát làm khâm sai, lấy danh nghĩa đại thiên tuần thú, giải quyết chuyện ‘phật sống’ ở khắp nơi. Bàng Thống mang binh phụ giúp, bên ngoài bảo hộ khâm sai đại thần, bên trong ngầm kiểm duyệt tình hình đóng quân ở khắp nơi.
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán còn chưa tự mình chấp chính được nên mấy vị đại thần đều lấy Bát Hiền vương vi tôn. Vì thuận tiện làm việc, Thầy giáo gia sư dạy toán lớp 9 chủ nhiệm dạy môn toán lúc nào cũng tỏ ý tôn vinh Bát Hiền vương, Bát Hiền vương cũng có qua có lại, chỉ cần mệnh lệnh của Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán không thái quá, ông đều nguyện ý ra mặt giúp.
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán giải quyết xong một nan đề, tâm tình khoái trá đi gặp Thái Hậu.
Nói Huệ Quốc công chúa ‘chết bệnh’ chỉ là muốn lừa dối Tương Dương vương, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán vì muốn mọi chuyện như thật nên đã nhờ Huệ Quốc công chúa tĩnh dưỡng một thời gian, tốt xấu gì cũng phải ra dáng một chút. Thái Hậu mỗi ngày đều phái thái y ba lần bốn lượt chạy tới, có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì để thái y rèn luyện thân thể. Bởi vì Huệ Quốc công chúa ‘bệnh tình nguy kịch’ không thể ra khỏi cửa, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán tất yếu phải gánh vác sứ mệnh bồi Thái Hậu, mỗi ngày tới tới lui lui, lượng vận động so với Thái y còn chăm chỉ hơn, thậm chí còn bị Thái Hậu ép ăn rau dưa!
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán mỗi lần tới đều cảm thấy phiền muộn, đúng là cầm đá đập chân mình mà, thầm mắng mình thật ngốc…
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toánThầy giáo chủ nhiệm dạy môn toánThầy giáo chủ nhiệm dạy môn toánThầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán
Vài ngày sau, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán nhận được tin tức Tương Dương vương hồi kinh.
Nói thật, kể cả Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán, tất cả mọi người đều không tin Tương Dương vương sẽ hồi kinh.
Thế nhưng, gia sư toán lớp 5 Tương Dương vương cố tình trở lại, cho dù bệnh không đi được cũng sai người nâng mình trở về. Hơn nữa Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán phái Mạnh Kha truyền là mật chỉ, người không rõ tình huống còn cho rằng là tự Tương Dương vương muốn hồi kinh, khiến cho không ít người sợ hãi đều nghĩ thầm Tương Dương vương đây là muốn bức cung?!
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán mê muội suy nghĩ: chả nhẽ Lưu hoàng hậu có mị lực lớn vậy sao? Khiến Tương Dương vương khổ luyến hai mươi năm cuồng dại không đổi, chết đi còn dư lại Huệ Quốc công chúa, chẳng lẽ Huệ Quốc công chúa thực sự không phải là cốt nhục tiên đế, Lưu

gia sư toán lớp 5 Hoàng hậu và Tương Dương vương mới thực sự là chân

ái?
Biện Kinh cùng thành Tương Dương đường xá xa xôi, khi Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán thu được tin tức thì Tương Dương đã ở trên đường.
So với người khác lo lắng, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán tâm tình vô cùng tốt, thậm chí đôi khi còn lộ ra bản sắc gian thương!
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán đã làm tốt chuẩn bị 『 binh đến tướng chắn, nước dâng đê chặn 』 nếu thật sự bàn bạc không thuận lợi thì đóng cửa thả Huệ Quốc công chúa. Vừa hay tiên đế đi vội vàng, lăng tẩm còn chưa xây gia sư dạy môn toán xong, thật sự không được nữa thì đem Lưu hoàng hậu bán cho Tương Dương vương, chỉ cần hoàng thúc không tạo phản, giá gì cũng có thể thương lượng
Học sinh chuyên toánSau khi nghĩ thông suốt, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán ngược lại t
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn