Trang chủ Gia sư môn gia sư toán lớp 5 Lớp chuyên toán khóe miệng co giật: Tỷ như?

gia sư toán lớp 5 Lớp chuyên toán khóe miệng co giật: Tỷ như?

gia sư toán lớp 5 Lớp chuyên toán khóe miệng co giật: Tỷ như? Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán cười càng thiên chân vô tà: Tỷ như Huệ Quốc công chúa bệnh tình nguy kịch gì đó. Mọi người: … hảo đê tiện! Bao Chửng cảm thấy biện pháp này quá mức ngây thơ, không có khả năng thành công. Thầy giáo chủ


gia sư toán lớp 5gia sư toán lớp 5
Lớp chuyên toán khóe miệng co giật: Tỷ như?
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán cười càng thiên chân vô tà: Tỷ như Huệ Quốc công chúa bệnh tình nguy kịch gì đó.
Mọi người: … hảo đê tiện!
Bao Chửng cảm thấy biện pháp này quá mức ngây thơ, không có khả năng thành công.
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán nhún nhún vai: Có được hay không cứ thử xem, vạn nhất thành công, tựu không cần làm to chuyện. Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán bàn tay nhỏ bé khoa chân múa tay: Sai người truyền chỉ uy hiếp Tương Dương vương, nếu không ngoan ngoãn hồi kinh, Huệ Quốc công chúa sẽ không còn là bệnh tình nguy kịch nữa mà sẽ là chết bệnh gì gì đó Học sinh chuyên toánHọc sinh chuyên toán
Học sinh chuyên toán xoa bóp nắm gia sư môn toán tại hà nội tay Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán: Hắn sẽ tin sao?
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán cười tủm tỉm: Một người tâm ngoan thủ lạt sẽ luôn thấy khắp thiên hạ ai cũng tâm ngoan thủ lạt.
Bát Hiền vương dở khóc dở cười: Phàm Phụ huynh học sinh tin tưởng như thế vậy chúng ta cứ thử xem sao, nhưng nên phái ai đi truyền tin đây? Người đi truyền tin rất có khả năng sẽ không thể sống sót trở về, với tính cách Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán, khẳng định sẽ phái tù binh đi truyền tin, khiến Triệu Tước tức điên.
Quả nhiên, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán lập tức vui vẻ nói: Mạnh Kha thế nào? Hắn không phải đang muốn lập công sao, cho hắn một cơ hội đi Học sinh chuyên toánHọc sinh chuyên toán

Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán một mình gặp Mạnh Kha, hy vọng hắn hồi Tương Dương truyền chỉ.
Mạnh Kha lại không ngốc, loại chuyện phí sức, lợi ít hại nhiều như thế trốn còn không kịp, sao có thể ôm vào trong bụng?
Mạnh Kha cũng không xem trọng âm mưu Tương Dương vương phản nghịch, thầm nghĩ muốn mượn gió đông bay lên, không ngờ lại buộc mình bước lên thuyền tặc. Nhưng hiện tại, tình thế đã không còn cho hắn có quyền câu tam đáp tứ, mắt thấy sự việc sắp bại lộ, nếu không nhân cơ hội này cùng Tương Dương vương phân rõ giới hạn thì ngay cả hắn cũng bị kéo vào.
Mạnh Kha kiên trì đáp ứng Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán, trước khi đi còn muốn vãn hồi một chút: Nếu như Tương Dương vương không nhận lệnh thì gia sư dạy toán lớp 9 thế nào?
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán giả đò mất hứng, mặt bánh bao căng thẳng tức giận nói: Trẫm là thiên tử, Tương Dương vương không dám không nhận lệnh, ngươi không cần ở giữa buông lời giật gân gây khó dễ! ngụ ý, Tương Dương vương khẳng định nguyện ý trở về, ngươi không cần buông lời gièm pha, vạn nhất Tương Dương vương không trở về thì chính là do ngươi ở giữa gây khó dễ!
Mạnh Kha hận tới mức nghiến răng, tâm nói: Ngươi tiểu thí hài cái gì cũng không hiểu, thế nào lại khó chơi như vậy?
Mạnh Kha cuối cùng giãy dụa: Thỉnh Phụ huynh học sinh cân nhắc, chỉ có độc sát Tương Dương vương mới có thể vĩnh

gia sư dạy toán lớp 9 tuyệt hậu họa.
Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán phất

tay đánh gãy lời Mạnh Kha nói: Không cần nhiều lời, Tương Dương vương là thúc thúc của trẫm, hắn bất nhân trẫm không thể bất nghĩa.
Mạnh Kha trong lòng thầm mắng một tiếng xui, thật sự không tìm được cái cớ nào khác, đành phải mang theo thánh chỉ suốt đêm rời kinh hồi Tương Dương.

Tiễn bước Mạnh Kha, Học sinh chuyên toán và Lớp chuyên toán đưa Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán hồi cung. Vì từng gặp giáo huấn nửa đường gặp xà lần trước, Học sinh chuyên toán đưa Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán vào tận tẩm cung mới rời đi, gia sư toán lớp 4 Lớp chuyên toán theo thường lệ đứng ở cửa cung đợi. Sau khi Học sinh chuyên toán rời đi, Thầy giáo chủ nhiệm dạy môn toán khẩn cấp đi t

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn