Trang chủ Gia sư môn gia sư vật lý 12 Hay nếu học sinh được tuyển dụng vào một

gia sư vật lý 12 Hay nếu học sinh được tuyển dụng vào một

gia sư vật lý 12 Hay nếu học sinh được tuyển dụng vào một vị trí mới, với những bổn phận mới tự do tương đối xa lạ với học sinh, học sinh sẽ muốn có một khuôn khổ kiểm soát nghề nghiệp và cơ cấu trong vài tháng đầu. Cũng nhiều lần gia sư dạy môn lý cần tạo ra một danh sách các việc phải xử lí trợ t


gia sư vật lý 12gia sư vật lý 12 Hay nếu học sinh được tuyển dụng vào một vị trí mới, với những bổn phận mới tự do tương đối xa lạ với học sinh, học sinh sẽ muốn có một khuôn khổ kiểm soát nghề nghiệp và cơ cấu trong vài tháng đầu.
Cũng nhiều lần gia sư dạy môn lý cần tạo ra một danh sách các việc phải xử lí trợ thời cho đến khi nghề nghiệp được kiểm soát. Nếu, khi vợ gia sư dạy môn lý và gia sư dạy môn lý quyết định tạo ra một kiến trúc không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả mới cho một nghề nghiệp kinh dinh chúng ta đã tham gia nhiều năm và gia sư dạy môn lý phải đảm nhiệm thêm một số trọng trách. Trước đấy, gia sư dạy môn lý chưa bao giờ đảm trách gia sư lý những việc như kế toán, máy tính, marketing, luật và quản lý. Trong vài tháng, gia sư dạy môn lý cần có một danh sách kiểm tra bổn phận đặt trước mặt để đảm bảo gia sư dạy môn lý thực hành tốt mọi bổn phận và quản lý hiệu quả sự chuyển đổi. Sau khi nghề nghiệp yên ổn ở một mức độ nào đó, dưới sự lãnh đạo của gia sư dạy môn lý, gia sư dạy môn lý không còn cần danh sách kiểm tra đó nữa.
Hãy sẵn sàng tạo ra bất kỳ một danh sách kiểm tra nào khi cần thiết. Bổn phận là bất tận − từ Những giá trị cốt lõi của lớp học thêm cho đến Những vật dụng để cắm trại. Lập các danh sách, không dự trù trước, khi chúng xảy đến với học sinh, là một thủ tục quyền năng nhất nhưng cũng kỹ năng tuyệt vời và giản đơn nhất mà học sinh có xác xuất thiết lập cho lớp học thêm của mình.
Nhằm giúp tư duy sáng tạo của học sinh rạng rỡ, dưới đây là danh sách một số chủ đề cho danh sách kiểm tra mà gia sư dạy môn lý đã tìm ra và sử dụng trong những năm qua:
• tự tin tuyên bố cá nhân chủ nghĩa (ví dụ: những tuyên bố giá trị cá nhân chủ nghĩa(
• Những khu vực bổn phận trong nghề nghiệp của học sinh (những khu vực bổn phận chủ yếu(
• Danh sách cần kiểm tra trước khi đi Công việc (mọi thứ cần mang theo hay thực hành trước chuyến đi(
• Bản tổng kết hàng tuần (mọi thứ cần phải coi xét lại và/ hoặc cập nhật trong tuần(
• Các thành gia sư môn vật lý phần nông dân của thời hạn đào tạo (tất cả những thứ cần giải quyết khi đưa vào một sự kiện(
• phụ huynh
• Danh sách kiểm tra hội nghị (mọi thứ cần giải quyết khi đưa vào một cuộc hội thảo(
• Các lĩnh vực tập trung (các vai trò cốt lõi trong lớp học thêm và bổn phận(
• Những người quan yếu trong lớp học thêm/công việc (những mối giao thiệp để đánh giá thường xuyên nhằm nâng cao các dịp(
• lược đồ tổ chức (những người cốt lõi và các khu vực đầu ra cần quản lý và duy trì(
• nâng cao bản thân (những thứ sẽ đánh giá thường xuyên để đảm bảo cân bằng nghề nghiệp và lớp học thêm cá

gia sư môn vật lý nhân chủ nghĩa(
Hãy không bị gò bó với danh sách

kiểm tra, cả những gì không hẹn mà có và những gì lâu dài. Hãy sẵn sàng tạo ra và xóa chúng khi cần thiết. Hãy sử dụng chúng ăn nhập để chúng có xác xuất trở nên tài sản lớn trong năng suất cá nhân chủ nghĩa của học sinh.
Nếu thực tiễn học sinh đã thu nhặt mọi thứ thể hiện một nút thòng lọng để mở trong nghề nghiệp và lớp học thêm cá nhân chủ nghĩa, hãy xử lí từng thứ một dựa trên góc cạnh nó có ý nghĩa gì với lớp học thêm của học sinh và nó cần những làm bài tập gia sư toán lý hóa môn Vật lý nào, rồi sắp đặt các kết quả của tất cả những kỳ thi một ngày nào đó và những kỳ thi hiện nay thành một hệ thống giáo dục có đầy đủ tất cả các bộ phận cấu thành cần thiết − lớn hay nhỏ, khi đó học sinh đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp theo của việc thực hiện một nghệ thuật công hiệu mà không căng thẳng – thời kì đánh giá lại tiến trình.
mục tiêu của tất thủ pháp
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn